Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 1ο Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΕ [17.08.1964]

Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 1ο Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΕ [17.08.1964]    Πρόεδρος:   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ    Αντιπρόεδρος:    ΔΟΜΝΙΤΣΑ ΚΑΒΟΥΝΙΔΟΥ - ΛΑΝΙΤΟΥ    Γραμματέας:     ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ     Ταμίας:    ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟ…


Σελίδα: