ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Οικονομικός Απολογισμός για την 1.1.2015-31.12.2015 (Αρ. Πρωτοκ. 19010/1298 - Ημερομηνία 07/03/2016)ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015Κατετέθη προς έγ…


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014        


Σελίδα: