ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Η Ε.Κ.Ε. μαζί με επιτροπή που έχει ορισθεί, αποτελεί τον θεματοφύλακα του «Κληροδοτήματος Ρεβέκκας Τσαγκαρίδου – Πολυμέρου» και δίδει υποτροφία και βραβεία σε νεαρούς Κύπριους. Το ίδιο πράττει σε συνεργασία με άλλους φορείς και χορηγούς.      …


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Ρεβέκκας Τσαγκαρίδου – Πολυμέρου, δυνάμει της με αριθμό 12.994/6. 3. 1994 δημοσίας διαθήκης της διαθέτιδος δημοσιευθείσας και κηρυχθείσας τούτης κυρίας με την υπ’ αριθμόν 286/1.995 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)…


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ    ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ -    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017   


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018     Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Προϋπολογισμός για το 2018, με αριθμ. πρωτοκ. 111401/7729 - 22/12/2017.         ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΡΕΒΕΚΚΑΣΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡ…


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από τη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ [25/01/2017]

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από τη    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της     Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ    [25/01/2017]     


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ      ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016      Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Οικονομικός Απολογισμός για την 1.1.2016-31.12.2016          


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ       ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 -        ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017       Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Προϋπολογισμός για…


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ [02/03/2016]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ         [02/03/2016]       Συνεδρίασε η Επιτροπή του Κληροδοτήματος με Προεδρεύοντα τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό να εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό 1.1.2015-31.12.2015…


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ      ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016    Εγγεκριμμένος προϋπολογισμός 2016.Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός για το 2016.  Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτη…


Σελίδα: