ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οργανωτικών, οικονομικών, διαχείρισης και αναβάθμισης του οικήματος της «Κυπριακής Εστίας».

Η Επιτροπή Οργανωτικών ασχολείται με τη διοργάνωση τα οργανωτικά της Ε.Κ.Ε., την εξεύρεση οικονομικών πόρων, την λειτουργία και αναβάθμιση του οικήματος της «Κυπριακής Εστίας».                  Στη διάρκεια της θητείας του το Δ.Σ. θα διοργανώσει τις…


Σελίδα: