Αναβάλλονται οι εκλογές της νεολαίας της Ε. Κ. Ε που προκηρύθηκαν για την Κυριακή 15-3-2020.
Οι εκλογές ορίστηκαν για την ανωτέρω ημερομηνία και επιβεβαιώθηκε η διενέργεια τους,
πριν την λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοιού,
με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της 11-3-2020.
 Η εν λόγω αναβολή κρίθηκε αναγκαία ώστε να συμβάλουμε στην κοινή προσπάθεια διαφύλαξης της υγείας όλων μας.

Ο Πρόεδρος
Λεωνίδας Μασσοστασής