ΤΟ Δ.Σ. της ΕΚΕ καλεί άπαντες τους Κυπρίους της Αττικής, όπως συνδράμουν αναξιοπαθούσα συμπατριώτισσά μας είτε δια της παροχής στέγης είτε δια της οικονομικής ενίσχυσης είτε δια της ανευρέσεως εργασίας.     

Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Μασσοστασης 

Ο Γενικός Γραμματέας Αλέξης Κωσταντίνου             

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλω καλεστε στα εξης τηλέφωνα: 6956200156 ή   6974335999 ή al.constantinou@gmail.com