Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Ε που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Μαρτίου 2019 συνήλθε σε συνεδρίαση στις 3 Απριλίου 2019  και κατρτίστηκε σε σώμα. Με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που ακολουθεί ανακοινώθηκε η σύνθεση του μαζί με τις ευχαριστίες του προς τα μέλη Ε.Κ.Ε. για την εκλογή του και τις γενικές αρχές δράσης του