Χορήγηση σύνταξης από Κύπρο

.Προϋποθέσεις
α) Να έχετε κλείσει τα 63.
β) Να έχετε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο, δηλαδή να έχετε εργαστεί στην Κύπρο.
γ)Να λαμβάνετε συνταξη από τηνΕλλάδα.

Υποβάλλετε αίτηση στον Ασφαλιστικό σας Φορέα πχ (ΕΦΚΑ,ΙΚΑ), η οποία διβιβαζεται στην Κύπρο,  στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το οποίο ζητάτε να αποστείλει στον Ασφαλιστικό Φορέα συμπληρωμένο το Έντυπο Ε210.


 Ως ΕΚΕ και ΟΚΟΕ, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, να στείλει εκπροσώπους στηνΑθηνα, για να γίνει σχετική ενημερωση στην Κυπριακή Εστία.


Η συνάντηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο και θα
υπάρξει σχετική ειδοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΕ και στην ιστοσελίδα της ΟΚΟΕ.