Οι  κ.κ. Λοϊζος  Λοϊζου και Γιώργος Μιχαηλίδης με νέα ανάρτηση στο διαδίκτυο, εξακολουθούν την γνωστή διασπαστική πρακτική τους και την δημoσίευση αναληθών ισχυρισμών και κατηγοριών κατά του Δ.Σ της Ε.Κ.Ε και μελών του.
Στην ανάρτηση αυτή αναφέρουν: «Με μια αναιτιολόγητη απόφαση η συγκυριακή  πλειοψηφία της Ε.Κ.Ε αποφάσισε να εκκινήσει την διαδικασία εκδίωξης  από την Κυπριακή Εστία της Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας- Κύπρος  74 (ΕΚΠΕ).   (Μαζί και με κάποιες  κυπριακές οργανώσεις. (Τρικωμίτες, Μορφίτες, Πολιτιστικός Σύλλογος- Κύπρος (Χορωδία), ελλαδοκυπριακό επιμελητήριο κ.α)».
Οι ανωτέρω εξακολουθούν σκόπιμα να παραπλανούν και πιο   συγκεκριμένα:
Η απόφαση του Δ.Σ  της Ε.Κ.Ε ήταν αιτιολογημένη και εντός των πλαισίων της χρηστής διοίκησης  της Κυπριακής Εστίας, η χρήση της οποίας δημιουργεί  σημαντικό κόστος που πρέπει να διαχειρίζεται το Δ.Σ.
Δυστυχώς συνειδητά ψεύδονται ότι δήθεν ο Πολιτιστικός Σύλλογος- Κύπρος (Χορωδία) συμπεριλαμβάνεται  στους δήθεν «εκδιωκόμενους» συλλόγους, ενώ η απόφαση του Δ.Σ. ρητά αναφέρει ακριβώς  το αντίθετο, ότι ο Σύλλογος αυτός, που είναι ενεργός και έχει σημαντική δράστηριότητα, θα εξακολουθεί να κάνει χρήση της Κυπριακής Εστίας χωρίς  καμία οικονομική επιβάρυνση!!!
Για τα υπόλοιπα αναφερόμενα σωματεία είναι γνωστό ότι είναι ανενεργά τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον. Όσον αφορά τους υπόλοιπους φορείς που σήμερα εξυπηρετούνται, αν θέλουν  να λειτουργούν ανεξάρτητα από την Ε.Κ.Ε, αυτόνομα, θα πρέπει να καταβάλλουν  μια χορηγία για την κάλυψη των εξόδων  για ΔΕΗ, καθαριότητα κ.λ.π. 
Σε ότι αφορά στην Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδος  επαναλειτούργησε πρόσφατα μετά από  12 χρόνια αδράνειας με δικαστική απόφαση, όχι για να υπηρετήσει τους στόχους των κυπρίων προσφύγων Ελλάδος, όπως διατείνονται, αλλά ως διασπαστική  κίνηση. Οι ανωτέρω, εκτός των δικαστικών ενεργειών κατά της Ο.Κ.Ο.Ε., προάγοντας τα δικαστήρια ως πρακτική  λειτουργίας  του παροικιακού κινήματος, επαναδραστηριοποίησαν  την Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδος, ενώ προ δωδεκαετίας συμφωνήθηκε  τα σωματεία Αττικής να ενταχθούν  στην Ε.Κ.Ε προς επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας.
Είναι γνωστό επίσης ότι η Ε.Κ.Ε κατά κύριο λόγο εκπροσωπεί τους Κυπρίους της Αττικής και φυσικά τους πρόσφυγες  και δεν υπήρξε απολύτως καμία αδυναμία εκπροσώπησης των προσφύγων συμπατριωτών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την παρελθούσα διετία πραγματοποιήθηκαν  στην Ε.Κ.Ε. πολυάριθμες εκδηλώσεις  με όλους τους κατεχόμενους δήμους.
Οι ανωτέρω κάνουν λόγο  για «ευκαιριακή πλειοψηφία» προφανώς διότι στην προηγούμενη 15ετία είχαν το απόλυτο έλεγχο της Ο.Κ.Ο.Ε και είχαν «μόνιμη  πλειοψηφία».
Δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι στην δημοκρατική λειτουργία οι πλειοψηφίες ουδέποτε  είναι μόνιμες και δεδομένες αλλά όμως η βασική αρχή  της δημοκρατίας  είναι η πλειοψηφία, την οποία οφείλουν να σέβονται.
Ο κ. Μιχαηλίδης που είναι γραμματέας της Ε.Κ.Ε. αν δεν δέχεται  τις αποφάσεις του Δ.Σ  χαρακτηρίζοντάς τις ως « ευκαιριακή πλειοψηφία» και δεν δέχεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, έχει την επιλογή  να παραιτηθεί. 
Ας αφήσουν λοιπόν τα κηρύγματα περί δημοκρατίας  και την διασπαστική τους τακτική  και ας δείξουν τη δημοκρατία στην πράξη, σεβόμενοι τις αποφάσεις  της πλειοψηφίας των παροικιακών μας οργάνων. Αρκετή ζημία έκαναν μέχρι σήμερα προς εξυπηρέτηση των  προσωπικών και  κομματικών τους επιδιώξεων.

Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε.

Λεωνίδας Μασσοστασής