Λόγω απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρόντες: Λεωνίδας Μασσοστασής
                 Γεώργιος Συλλούρης
                 Αλέξης Κωνσταντίνου
                 Όμηρος Παπασάββας
                 Ζήνα Παπαφώτη
                 Γρηγόρης Κουνναμάς

Απόντες:  Γεώργιος Μιχαηλίδης ( ήρθε πριν την έναρξη της συνεδρίασης και δήλωσε αδυναμία συμμετοχής και κατέθεσε δήλωση για τα Πρακτικά  - συνημμένο 1- ,και γραπτή δήλωση -συνημμένο 2-)
                Γεώργιος Λιασής (λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης)
                Χρυσόστομος Αγαθοκλέους (είναι Κύπρο)
                Παναγιώτης Ελευθερίου (πάντρεψε τον γιο του την Κυριακή - γέννησε η κόρη του)
                Μιχάλης Ευθυμίου (ασθενής)         
Παρατηρητής: Φίλιππος Κούσουλας
 Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Μασσοστασής παίρνει τον λόγο και αφού αναφέρει τους παρόντες , απόντες , παρατηρητές , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και καλεί τον αναπληρωτή γραμματέα Γρηγόρη Κουνναμά να κρατήσει Πρακτικά . Αναφέρει την κατάθεση στα Πρακτικά των δύο γραπτών δηλώσεων ( για τα πρακτικά- Δήλωση) από τον Γεώργιο Μιχαηλίδη και αναγιγνώσκει το κείμενο των δηλώσεων αυτών.
Δηλώνει ότι θεωρεί το ύφος και το περιεχόμενο της γραπτής Δήλωσης απαράδεκτο και ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ είναι και ανυπόγραφο.
ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ : - Δηλώνει ότι η γραπτή Δήλωση Μιχαηλίδη είναι λίβελλος , απαράδεκτο έγγραφο ,  να μην γίνει καμιά συζήτηση έπ' αυτού και ζητά να μπει στο αρχείο.
ΖΗΝΑ ΠΑΠΑΦΩΤΗ : Δηλώνει σύμφωνη με όσα δήλωσε ο Όμηρος Παπασάββας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: Δηλώνει ότι η γραπτή Δήλωση του κ. Γ. Μιχαηλίδη έχει σκοπιμότητες που είναι αντιφατικές με τους σκοπούς της ΕΚΕ και είναι συνέχεια της διασπαστικής προσπάθειας των γνωστών ατόμων που ενεργούν στο πλαίσιο της Ένωσης Προσφύγων και πρωτοστατούν στην μετατροπή της Συνδικαλιστικής δράσης των Κυπρίων Ελλάδος σε δικαστικές ενέργειες οι οποίες εμπεριέχουν σαφέστατη αντιδημοκρατική συμπεριφορά , αφού δεν μπορούν να ανεχθούν τη βασικότερη αρχή της Δημοκρατίας , που είναι η αρχή της πλειοψηφίας.
Επίσης δηλώνει ότι τα Πρακτικά πρέπει να "ανεβαίνουν"  στην Ιστοσελίδα της ΕΚΕ , για να καταγράφεται η αντίδραση πλειοψηφίας - μειοψηφίας.
Με την πρόταση αυτή συμφωνούν και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. (Μασσοστασής - Παπασάββας- Παπαφώτη -Κωνσταντίνου- Κουνναμάς)
Τέλος ο κ. Συλλούρης καταθέτει δήλωση , ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ "ΟΜΙΛΙΑ" ΤΟΥ κ. Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (την οποία διαβάζει)
 
Το λόγο παίρνει και πάλιν ο Πρόεδρος και αναφέρει  μερικά στοιχεία για την Ετήσια Γενική Συνέλευση , όπως π.χ. ότι από τη κατάσταση συμμετεχόντων απουσιάζει το όνομα του Ανδρέα Μιχαήλ και ότι σκόπιμα μειώνουν τον αριθμό των ταμιακά εντάξει για  να έχουν απαρτία στην Συνέλευση , μετά την αποχώρηση  της πλειοψηφίας που θεώρησε ότι έληξε η Συνέλευση αφού συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . Ο Πρόεδρος εισηγείται όπως η γραπτή απάντηση του Γιώργου Συλλούρη,για την ομιλία του Γιώργου Μιχαηλίδη ενώπιον της Γ.Σ.,να υιοθετηθεί ως η επίσημη απάντηση του Δ.Σ. της ΕΚΕ. και να γίνει ανάρτησή της στα  side της ΕΚΕ.Το Δ.Σ.εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου.
Η γραπτή απάντηση του Γ.Συλλούρη,που αποτελεί πλέον την επίσημη θέση του Δ.Σ.,  τίθεται στα επισυναπτόμενα, ως συνημμένο 3.
 
Στην συνέχεια έγινε εκτενής συζήτηση για την στάση και την όλη εν γένει συμπεριφορά του Γενικού Γραμματέα της ΕΚΕ κ. Γεωργίου Μιχαηλίδη και συντάχθηκε γραπτό κείμενο με τίτλο «ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ- ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ», το οποίο αφού αναγνώστηκε απο τον Πρόεδρο, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ.και αποτελεί πλέον Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΕ της 12ης Ιουνίου 2018 και τίθεται στα επισυναπτόμενα , ως συνημμένο 4.
Αναφέρει ακόμα ότι για πρώτη φορά δεν έχουν σταλεί τα Πρακτικά του προηγούμενου Δ.Σ., όπως και στο συνημμένο 1 αναφέρει στην δήλωση του ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ , ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.
Ακολούθως αναγιγνώσκει το e-mail του κ. Β. Παπαφώτη και συγκρίνει το περιεχόμενο του με την αναφορά του κ. Γ. Μιχαηλίδη  για το θέμα αυτό στο Συνημμένο 1 . Στη συνέχεια θέτει σε ψηφοφορία το θέμα "Ιστοσελίδα ΕΚΕ" για παραμονή του κ. Β. Παπαφώτη σαν υπεύθυνου τεχνικής υποστήριξης και ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζεται η πρόταση , με πληρωμή αντιτίμου 150 Ευρώ + ΦΠΑ.
Ακόμη ομόφωνα ψηφίζεται η παράδοση των κωδικών twiter - facebook κ.λ.π. , από τον κ. Γ. Μιχαηλίδη στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας κ.κ. Γρηγόρη Κουνναμά και Νίκο Παπακλεοβούλου.
Αναφέρει επίσης ότι συνεχίζεται η επεξεργασία του Κανονισμού από την συσταθείσα Επιτροπή (Πρόεδρος - αντιπρόεδρος κ.Α. Κωνσταντίνου) και θα ανακοινωθεί ο νέος Κανονισμός  σε συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα είναι παρόντα όλα (κατά το δυνατόν) τα μέλη του.
Τονίζει ότι δεν είναι δυνατό να γίνει ενημέρωση για το ταμείο , αφού απουσιάζει ο ταμίας .
Στην συνέχεια κάνει απολογισμό δραστηριοτήτων και προγραμματισμό για το επόμενο χρονικό διάστημα:

- Στις 20 Μα"ίου 2018,ο Πρόεδρος εκπροσώπησε την ΕΚΕ,στο μνημόσυνο για την Γενοκτονία των Ποντίων και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
- Στις 23 Μα"ίου 2018,παραχωρήθηκε η αίθουσα τελετών στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυναικών,για να πραγματοποιήσει
την ετήσια Γ.Σ. Στο σύνδεσμο εκπροσωπούνται αναλογικά όλα τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και συζητήθηκαν θέματα ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών,στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Ο Π.Σ.Γ. Ελλάδος ευχαρίστησε με ανάρτηση του την ΕΚΕ. για την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας.
-Στις 27 Μα"ίου 2018, το 1 Γυμνάσιο Καισαριανής διοργάνωσε εκδήλωση "Αγνοούμενοι αλλά όχι αγνοημένοι". Η εκδήλωση έγινε στο Δημαρχείο του ομωνύμου Δήμου . Ο Πρόεδρος,εκπροσώπησε την ΕΚΕ στην εκδήλωση και ήταν ο κύριος ομιλητής. 
- Στις 30-5-2018 έγινε η εκδήλωση που αποφάσισε το Δ.Σ. με συνδιοργάνωση του ΔΟΒΕ και υπό την αιγίδα της ΟΚΟΕ , με ομιλητή τον κ. Γιαννάκη Ομήρου , τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,  με θέμα "Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ". Η εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων , εκπρόσωποι κομμάτων και παρατάξεων , Υπουργοί και τέως Υπουργοί , Βουλευτές και τέως Βουλευτές , Καθηγητές Πανεπιστημίων , εκπρόσωποι της Ιεραρχίας , Στρατιωτικοί εν ενεργεία και αποστρατεία και πλήθος κόσμου.

Προγραμματισμός :
- Με αφορμή την εκδήλωση για τους αγνοούμενους , ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων Γρηγόρης Κουνναμάς , σε συνεννόηση με τον Επίτροπο κ. Φώτη Φωτίου , με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον δημοσιογράφο κ. Μάκη Κουρή του ΚΟΝΤΡΑ , προγραμματίζει εκπομπή ωριαίας διάρκειας για το θέμα .Καλύτερη περίπτωση θεωρείται η εκπομπή να γραφτεί κατά την προσεχή επίσκεψη του κ. Επιτρόπου στην Αθήνα.Εγκρίνεται ομόφωνα.
-Η ΕΚΕ συνδιοργανώνει μαζί με την ΟΚΟΕ εκδήλωση για την παρουσίαση απομνημονευμάτων του κ. Γιαννάκη Μάτση "Μετά Παρρησίας , για την Ιστορία και την αλήθεια" , στις 21 Ιουνίου 2018 , 19:30 , στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Εγκρίνεται ομόφωνα.
- Παρουσίαση από την ΕΚΕ στην Κυπριακή Εστία , της εκδήλωσης του 1ου Γυμνασίου Καισαριανής, στις 27-6-2018 , ημέρα Τετάρτη , ώρα 19:30 ,υπό την αιγίδα της ΟΚΟΕ και την στήριξη του ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ . Θα κληθεί  ο πρέσβης της Κύπρου να απευθύνει χαιρετισμό. Εγκρίνεται ομόφωνα.
- Η ΕΚΕ να είναι συνδιοργανωτής στις Επετειακές εκδηλώσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον μήνα Ιούλιο. Εγκρίνεται ομόφωνα.
 Στην συνέχεια γίνεται ενημέρωση για τις εκδηλώσεις Ιουλίου - Αυγούστου.
α. Κυριακή 15 Ιουλίου μνημόσυνο στην Μητρόπολη και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
β. Παρασκευή 20 Ιουλίου ,ώρα 20:00 , Κεντρική εκδήλωση , στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ με ομιλητή τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κ. Κοτζιά .
    Το πρωί της ίδιας ημέρας θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Άλσος Στρατού και την Στήλη Πεσόντων.
γ. Παρασκευή 3 Αυγούστου , κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
 
Για τις καταθέσεις στεφάνων στις επετειακές εκδηλώσεις, το Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει:
- Στις 15 Ιουλίου ,στο Μνημείο του Αγνώστου Σρατιώτη ο Πρόεδρος.
- Στις 20 Ιουλίου,στο Άλσος Στρατού  ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης Ευθυμίου και   στη Στήλη Πεσόντων ο Αντιπρόεδρος  Αλέξης Κωνσταντίνου.
- Στις 3 Αυγούστου,στον Ανδριάντα του Μακαρίου,ο Πρόεδρος.
 Οι επετειακές εκδηλώσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι:
- 26 Ιουλίου,στην Κηφισιά
- 27 Ιουλίου,στο Περιστέρι
- 28 Ιουλίου,στοΛάυριο
- 29 Ιουλίου,στον Ωρωπό.
Στην Κηφισιά και στο Περιστέρι θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΕΚΕ.
 Στην συνέχεια ,
-       Ομόφωνα εγκρίνεται η προσωρινή διάθεση των καρεκλών της ΕΚΕ , στο Δήμο Αθηναίων , για την εκδήλωση του στις 29-6-2018 στο λόφο της Πνύκας.
-       Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να ζητήσει και να παραλάβει το ιστορικό αρχείο της ΕΚΕ από το προηγούμενο Δ.Σ.
 -       Όσο αφορά  για τις προς χρηματοδότηση εκδηλώσεις,ομόφωνα το Δ.Σ.  αποφάσισε :
 1) Από τώρα και στο εξής δεν θα γίνεται αποδεκτό κανένα αίτημα χρηματοδότησης,για εκδηλώσεις της ΕΚΕ
 που χρηματοδοτούνται από φορείς μη μέλη της ΟΚΟΕ.
 2) Οι δράσεις που θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση μέσω της ΟΚΟΕ, θα αποφασίζονται από το Δ.Σ., το οποίο θα καταρτίζει τον προϋπολογισμό και θα ορίζει επιτροπή υλοποίησής τους. Μετά την πραγματοποίησή τους το Δ.Σ.θα ελέγχει τα παραστατικά και θα εγκρίνει την αποστολή του σχετικού φακέλου προς την ΟΚΟΕ.
 3)Για τα αιτήματα χρηματοδότησης εκδηλώσεων της ΕΚΕ του 2017, επειδή δεν έχουμε γνώση του φορέα που τις χρηματοδότησε, ούτε τη νομική του υπόσταση, δηλώνουμε επιφύλαξη για την έγκριση των αιτουμένων χρηματοδοτήσεων και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.
 -       Επίσης το Δ.Σ. , αναβάλλει την συζήτηση για τις υπάρχουσες πινακίδες στην Κυπριακή Εστία , λόγω απουσιών αρκετών μελών του από την σημερινή συνεδρίαση.
 -       Όσο αφορά το προαναγγελθέν συλλαλητήριο για την Μακεδονία , το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή της ΕΚΕ σ' αυτό.
-       Ομόφωνα αποφάσισε επίσης την συγκρότηση Επιτροπής για την ανακαίνιση και εξωραϊσμό της Κυπριακής Εστίας , με παράλληλη προσπάθεια για εξεύρεση πόρων και χρηματοδοτών (π.χ. τοποθέτηση φωτογραφιών των απαγχονισθέντων ηρώων του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ , στο χώρο του μνημείου - μεταφορά φωτογραφιών των Ηρώων του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59 στον διάδρομο αριστερά-δεξιά - κ.λ.π.).
 -       Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση του , αποφάσισε να απαγορευτεί η χρήση του τίτλου της ΕΚΕ στα e-mail που αποστέλλονται από οποιονδήποτε άλλο άτομο ή φορέα (π.χ. κ. Λοΐζος Λοΐζος)
 Ο κ. Όμηρος Παπασάββας έθεσε  θέμα  αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς . του κ.Λοϊζου Λοϊζου στα έντυπα και έγγραφα της παράταξης του , εναντίων μελών του Δ.Σ. της ΕΚΕ , με προσωπικές επιθέσεις και λιβελλογραφήματα.
 Τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις δραστηριότητες της Επιτροπής.
-Προετοιμασία εκπομπής στο ΚΟΝΤΡΑ , στον δημοσιογράφο Μάκη Κουρή , με θέμα τους ΚΥΠΡΙΟΥΣ πρόσφυγες , τα προβλήματα τους μετά 44 χρόνια και την επιστροφή τους στις Πατρογονικές Εστίες τους με τα κυοφορούμενα σχέδια λύσεων του Κυπριακού.
-Προετοιμασία εκδήλωσης στην ΕΚΕ για τα θέματα των αποδήμων προσφύγων , εν όψη και της συζήτησης στην Βουλή στο τέλος του μήνα. Πρόσκληση για ενημέρωση από την Επιτροπή Προσφύγων της Κυπριακής Βουλής.
-Προσπάθεια για την από κοινού εκδήλωση με τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών , για τα Σεπτεμβριανά. Ήδη έγιναν οι πρώτες συνεννοήσεις.
-Συνεννόηση με τον Γ.Γραμματέα της ΟΠΣΕ κ. Δ. Παντέλα και τον Πρόεδρο ΣΠΟΣ Νοτίου Ελλάδος και Νήσων κ. Γ. Βαρυθυμιάδη για συνάντηση μελών των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών αυτών με τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων της ΕΚΕ.
- Συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων κ. Κ. Μπατσάρα και τους Συλλόγους Ιμβρίων και Τενεδίων Αθήνας για συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων της ΕΚΕ.
- Προσπάθεια επικοινωνίας με κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες που έχουν προβεί σε δημιουργία ταινιών ή συγγραφή βιβλίων για τους Δήμους και τις Κοινότητες τους , για την παρουσίαση τους στην Ελλάδα
 
Επισυναπτόμενα:

1 . Για τα πρακτικά (από κ. Γ. Μιχαηλίδη)

2. Δήλωση (από κ. Γ. Μιχαηλίδη)

3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ "ΟΜΙΛΙΑ" ΤΟΥ κ. Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (από κ. Γ. Συλλούρη)

4. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της ΕΚΕ  της 12ης Ιουνίου 2018 με τίτλο «ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ- ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ»
-*Τα Επισυναπτόμενα 1 & 2 απουσιάζουν από τα Πρακτικά επειδή ο Γενικός Γραμματέας  κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης δεν τα απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ καλείται ο κ. Γ. Μιχαηλίδης  να αποστείλει σε όλα τα μέλη του Δ,Σ. Της ΕΚΕ τα Επισυναπτόμενα 1 & 2 πρίν την συνεδρίαση της Τρίτης  17-7-2018.

Επισυναπτόμενο (3)
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ «ΟΜΙΛΙΑ»  ΤΟΥ  Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
  Ο  κ. Μιχαηλίδης εδώ και πολύ καιρό συμπεριφέρεται  κατά τρόπο  απαράδεκτο αλλά και εκτός κάθε λογικής και ηθικής τάξης. Χρησιμοποιεί ενσυνείδητα  ψεύδη  με γκεμπελική μέθοδο με στόχο να πλήξει  προσωπικά μεταξύ άλλων και μένα. Όσοι διαφωνήσουν μαζί του τους θεωρεί εχθρούς του.
  Το θεσμικό του ατόπημα είναι ότι χρησιμοποιεί  μέσα μαζικής δικτύωσης της Ε.Κ.Ε για να  ασκεί προσωπική  ή κομματική  πολιτική. Συγκεκριμένα,  στις 29-4-2018  δημοσίευσε  στο facebook   της Ε.Κ.Ε  κείμενό του υπό τον τίτλο «ομιλία του Γ. Μιχαηλίδη….».
  Η «ομιλία» του αυτή είναι διασκευασμένη  εκ των υστέρων και πλείστα όσα αναφέρει σ’αυτήν  δεν τα είπε στην Γενική Συνέλευση, αλλά τα πρόσθεσε  κατά το δοκούν κατά την πάγια πρακτική του που εφαρμόζει και στα πρακτικά του Δ.Σ.
  Στην πρώτη παράγραφο κάνει λόγο για την προηγούμενη  διετία, την οποία χαρακτηρίζει  « ως την καλύτερη της Ε.Κ.Ε» αποφεύγοντας  όμως έντεχνα να πει ποιος ήταν ο πρόεδρος κατά τη διετία αυτή.
  Ισχυρίζεται όλως ψευδώς  και συκοφαντικά ότι δήθεν προέβαλα  ως πρόεδρος  « προσωπικές  και κομματικές επιδιώξεις, είχα αυταρχική  και αντιδημοκρατική συμπεριφορά  με διαστρέβλωση  ή παραποίηση  γεγονότων και με ψέματα».
  Υποστηρίζει  ότι δήθεν « σκόπιμα ποτέ δεν έφερα  για έγκριση  στο Δ.Σ τον απολογισμό, για να αιφνιδιάσω   να προκαταβάλω και να παραπλανήσω την Γ.Σ και να αποσείσω  τις βαρύτατες  ευθύνες μου».
  Αποκρύπτει  φυσικά την αλήθεια  ότι ο απολογισμός μου  σε ότι αφορά στην δράση  της Ε.Κ.Ε εμπεριείχε  αυτούσιο τον κατάλογο  εκδηλώσεων  που μου απέστειλε  ο ίδιος. Οι προσωπικές μου απόψεις  είναι αναφαίρετο δικαίωμά μου και δεν θα  μπορούσε κανείς να με φιμώσει. Παραθέτω τμήμα των απόψεών μου,  που είχαν επί λέξει ως ακολούθως:
 «  Το παρόν Δ.Σ της Ε.Κ.Ε συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26 Απριλίου 2017, μετά τις εκλογές της 12-3-2017.
  Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά η συγκρότηση και εκλογή για όλες τις θέσεις του Δ.Σ, όπως προβλέπονται από το καταστατικό, έγινε ομόφωνα δημιουργώντας αρχικά την ελπίδα ότι η λειτουργία του θα ήταν παραγωγική και γόνιμη.
  Δυστυχώς, η ελπίδα αυτή δεν ευδοκίμησε, διότι σύντομα η ομοφωνία εξέλιπε και τα σύννεφα της δυστοκίας στην λήψη αποφάσεων επισκίασαν την αποστολή μας και την εξυπηρέτηση  των καταστατικών  σκοπών του σωματείου.
  Προσωπικά εκφράζω μια μεγάλη  συγγνώμη  για την δυσμενή αυτή εξέλιξη, προς τα μέλη της Ε.Κ.Ε, διότι ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, περιορίσαμε τη δράση μας  και ως εκ τούτου δεν καταφέραμε να αναβαθμίσουμε όπως οφείλαμε  την εικόνα και το κύρος του σωματείου.
  Οι προσωπικές ή και κομματικές  επιδιώξεις  στάθηκαν  εμπόδιο στην αρμονική και παραγωγική λειτουργία του Δ.Σ. Έτσι  αντί να έχουμε ως γνώμονα και οδηγό την συλλογική προσπάθεια για να υπηρετήσουμε τον κοινό αγώνα που διεξάγει η πατρίδα μας για απελευθέρωση, αλλά και να αντιμετωπίσουμε  τα προβλήματα, κοινωνικά, οικονομικά, θεσμικά που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, σπαταλήσαμε δυνάμεις για σκοπούς  κατώτερους των περιστάσεων, της αποστολής μας και της ευθύνης που έχουμε  ως ηγεσία της Ε.Κ.Ε.».
Aπό την ανωτέρω τοποθέτησή μου αποδεικνύεται  το αντίθετο απ΄ότι με συκοφαντεί, δηλαδή  ότι ανέλαβα με την συγγνώμη μου ακέραια  την ευθύνη που μου αναλογεί.  Συνεπώς, από κανένα σημείο δεν προκύπτει ούτε ψέμα, ούτε προσωπική και κομματική επιδίωξη, ούτε εμφάνισα μια εικόνα ενός κόσμου « ηθικού, αγγελικά πλασμένου»  όπως αναληθώς  ισχυρίζεται.
 Το ότι ο απολογισμός  δεν ήρθε προς έγκριση  στο Δ.Σ οφείλεται  στην πολεμική του  εναντίον μου αφού σε κάθε Δ.Σ έθετε ως κύριο θέμα την παραίτησή μου και προξενούσε με την απαράδεκτη  συμπεριφορά του, τη δυσλειτουργία του Δ.Σ.
Εάν πράγματι  ήθελε να έρθει στο Δ.Σ προς έγκριση ο απολογισμός, γιατί ως γραμματέας δεν έθεσε  ο ίδιος  το θέμα στο Δ.Σ;
Φυσικά δεν προσδιορίζει  σε τι συνίσταται  η « αυταρχική και αντιδημοκρατική μου συμπεριφορά, η διαστρέβλωση και παραποίηση  των γεγονότων  και τα ψέματα».
  Αναφέρει  « ως τρανό παράδειγμα» την εκδήλωση - ομιλία του προέδρου  της βουλής, η οποία αρχικά  προτάθηκε  να γίνει στην Κυπριακή Εστία και εν τέλει  έγινε στο Σπίτι της Κύπρου.
  Εν γνώσει  του  και με δολιότητα μου επιρρίπτει ευθύνες, ενώ γνωρίζει  ότι δεν ήταν δυνατό  να παρακαμφθεί η πρεσβεία από την εκδήλωση αυτή, η οποία έκανε τις συνεννοήσεις  με την γραμματεία της βουλής  και η ίδια έκανε την πρόσκληση.
   Σε ότι αφορά στην Ο.Κ.Ο.Ε, η Ε.Κ.Ε  είναι μέλος της Ο.Κ.Ο.Ε  και    η πάγια πρακτική  είναι ότι τις σημαντικές εκδηλώσεις    η Ε.Κ.Ε   είναι συνδιοργανώτρια  με την Ο.Κ.Ο.Ε. Ο κ. Μιχαηλίδης ενοχλείται  επειδή για πρώτη φορά  μετά από δεκαετίες  έχασε τον πλήρη και απόλυτο  έλεγχο  της Ο.Κ.Ο.Ε γι΄αυτό πρωτοστάτησε  στις δικαστικές αντιδικίες, ώστε να ανασταλεί η λειτουργία της.     
  Η αυθάδης αναφορά του για την εκλογή του προέδρου της βουλής αποκαλύπτει  τον πραγματικό του στόχο, να πλήξει την τιμή και υπόληψη της οικογένειάς μου και μένα     προσωπικά.
  Κάνει λόγο για δήθεν προσωπικό και κομματικό μου συμφέρον και αμετροεπή φιλοδοξία μου, ενώ γνωρίζει ότι ουδέποτε στην ιστορία μου ασχολήθηκα ενεργά με κανένα κόμμα, αλλά αντίθετα έχω ως πάγια θέση μου ότι τα κόμματα δεν έχουν καμία δουλειά στα δρώμενα της Ε.Κ.Ε και της Ο.Κ.Ο.Ε. Φυσικά ο ίδιος δυσκολεύεται να αντιληφθεί  ότι υπάρχουν και άνθρωποι  που μπορεί να λειτουργούν εκτός κομμάτων.
   Εν γνώσει του ψεύδεται ότι δεν συμφωνήθηκε  η αναστολή της δράσης  των τεσσάρων σωματείων της Αττικής (ΣΚΕ, ΣΕΚΕ, ΚΑΡΠΑΣITΩΝ και προσφύγων) και με κατηγορεί  εμένα και τον Λ. Μασσοστασή ότι λέμε  εμείς ψέματα.
  Ο ίδιος ομολογεί  ότι οι πρόσφυγες έκαναν τις τελευταίες  εκλογές τους το 2005 και ο ΣΚΕ το 2006, ενώ οι Καρπασίτες  και ο ΣΕΚΕ πριν το 2003.
  Έκτοτε δεν ξαναέκαναν  τα ανωτέρω σωματεία εκλογές, πλην  των προσφύγων που μετά το 2005, ξαναέκαναν  εκλογές στο τέλος του 2017, μετά από δικαστική  απόφαση  με πρωτοστάτη μεταξύ άλλων  τον κ. Μιχαηλίδη, που ουδεμία σχέση έχει με τους πρόσφυγες!!!
   Ερωτάται λοιπόν, ποιος είναι ο ψεύτης, που ζητά έγγραφη συμφωνία, για να αποδειχθεί η αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω σωματείων; Η πραγματικότητα αποδεικνύει απολύτως  ότι τα 4 σωματεία  ανέστειλαν την λειτουργία τους και ενέταξαν  τα μέλη τους στην Ε.Κ.Ε για λόγους ενότητας.
  Επιχειρεί με μια περίεργη και πρωτοφανή μαθηματική προσέγγιση να υποστηρίξει  ότι: «Και έτσι έχουμε μια οικτρή μειοψηφία του 16,5%. (Aκόμα και με αλλοιωμένη  σύνθεση των ψηφισάντων  στην Ο.Κ.Ο.Ε, δηλαδή η Ενωτική Δημοκρατική  Πορεία και η Αγωνιστική Κίνηση να κατέχει  2 ανώτατα  αξιώματα, του προέδρου  και Γενικού γραμματέα της Ο.Κ.Ο.Ε…».
   Όπως είναι σε όλους γνωστό η σύνθεση του Κ.Σ της ΟΚΟΕ γίνεται  με δημοκρατικές  διαδικασίες  και εκλέγονται στις διάφορες θέσεις όσοι  εξασφαλίσουν την πλειοψηφία. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν με το 16,5% να εξασφαλίσαμε πλειοψηφία; Εν γνώσει του  ότι ψεύδεται επιχειρεί να διαστρεβλώσει την αλήθεια  παραλείποντας να πει ότι πέραν από τους εκπροσώπους των δύο συνδυασμών, ψήφισαν και τα υπόλοιπα μέλη του Κ.Σ της Ο.Κ.Ο.Ε, τα οποία εξασφάλισαν την πλειοψηφία.
  Κατηγορεί εμένα και τον κ. Λ.  Μασσοστασή   ότι δήθεν είχαμε «ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της νεολαίας καταργώντας  την αυτονομία  και ανεξαρτησία  της. Ο άνθρωπος  που ποδηγέτησε  την νεολαία από την ίδρυσή της μέχρι τις τελευταίες εκλογές, όπου ο συνδυασμός  του απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία, προβαίνει επίσης δόλια και εν γνώσει του ψευδώς στην εν λόγω συκοφαντία. Γνωρίζει ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς τους οποίους ο ίδιος επιμελήθηκε, η νεολαία  δεν είναι ανεξάρτητη  από το Δ.Σ της Ε.Κ.Ε, αλλά αποτελεί μόνιμη επιτροπή του σωματείου.
  Σύμφωνα με το κεφάλαιο Β2 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Κ.Ε, με τίτλο « ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΕ» , «…οι αποφάσεις  των επιτροπών δραστηριοτήτων τελούν υπό την αίρεση του Δ.Σ. Κάθε διαφωνία θα παραπέμπεται για συζήτηση  στο Δ.Σ».
  Ειρωνεύεται αναφέροντας:  «μίλησε  ο συνήγορος και ότι δεν ξέρει ως δικηγόρος ότι όταν εκπέσει  για κάποιο λόγο από το αξίωμά του κάποιο άτομο, στην πολιτεία  ή νομικούς φορείς δεν ακυρώνονται οι αποφάσεις του..».  Δεν θεωρώ άξια αντίκρουσης την μικροπρεπή ειρωνεία του, ούτε υπάρχει λόγος να υπερασπισθώ την επαγγελματική μου επάρκεια.
  Παραβλέπει την ουσία του θέματος, ότι η   πρόεδρος της νεολαίας στην οποία αναφέρεται κατά την παρελθούσα διετία παρατύπως συμμετείχε στην νεολαία, με ηθική αυτουργία των γνωστών συμμάχων του και του ίδιου, διότι είχε συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας της πριν το προηγούμενο συνέδριο της νεολαίας.
  Σύμφωνα με τον κανονισμό νεολαίας της Ο.Κ.Ο.Ε, το άρθρο 4:
«Τα Τμήματα Νεολαίας των σωματείων- μελών θα συγκροτούνται αυτοδίκαια από τα μέλη τους ηλικίας 18 ετών και μέχρι την συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας και θα έχουν χαρακτήρα μόνιμης επιτροπής του σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό τους και τον περί σωματείων  νόμο.
  Επίσης το άρθρο 5 αναφέρει: « Τα μέλη του τμήματος  Νεολαίας των σωματείων- μελών    θα συγκροτούν γραμματεία η οποία θα εκλέγεται σύμφωνα προς τις διαδικασίες που προβλέπονται στα καταστατικά των σωματείων- μελών… Η γραμματεία του Τμήματος Νεολαίας ( Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος) θα χαίρει αυτονομίας στη δράση της στα πλαίσια του σωματείου- μέλους, αλλά θα βρίσκεται  σε στενή συνεργασία με τη διοίκησή του, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα.
  Ψευδόμενος συνειδητά, με γκεμπελική πρακτική ισχυρίζεται  ότι δήθεν   «υπήρξε υπόδειξη- απειλή προς την πρόεδρο της νεολαίας να παραιτηθεί άμεσα, γιατί αλλιώς αυτό θα έχει επιπτώσεις  και στην προσωπική και πιθανόν επαγγελματική της ζωή».
  Η πρόεδρος της Νεολαίας προσκλήθηκε από εμένα προσωπικά στην Γενική Συνέλευση αν υπήρξε τέτοια απειλή να το δηλώσει και να καταγγείλει όποιον την απείλησε και φυσικά δεν επιβεβαίωσε οποιαδήποτε απειλή αφού ήταν δόλια επινόησή του.
  Με το σύνηθες προσβλητικό, αήθες και αγενές ύφος και ήθος του αναφέρει:
« Ο κ. Συλλούρης και ο αντιπρόεδρός του  εκπροσωπούν το περιθωριακό ακροδεξιό κόμμα της Αλληλεγγύης»
  Χρησιμοποιώντας μια οριζόντια αναφορά στον πληθυντικό εν γνώσει του ότι ψεύδεται, με εμφανίζει  ως εκπρόσωπο κόμματος, ενώ γνωρίζει ότι ουδέποτε εκπροσώπησα οποιοδήποτε κόμμα.
  Χαρακτηρίζει την « Αλληλεγγύη» ως περιθωριακό και ακροδεξιό κόμμα, ενώ το κόμμα αυτό  είναι νεοσύστατο  και ιδρύθηκε  μόλις στις τελευταίες  βουλευτικές εκλογές του 2016 και εξ΄όσων γνωρίζω δεν επέδειξε ακροδεξιές συμπεριφορές. Εκτός και αν θεωρεί  ακροδεξιά  κόμματα ή ακροδεξιούς  όσους στο Κυπριακό δεν αποδέχονται «την οποιαδήποτε λύση» αλλά θέτουν  προϋποθέσεις τις οποίες αξιώνει  η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας. Πώς ο κ. Μιχαηλίδης αυτοαναγορεύτηκε ως αρμόδιος να χαρακτηρίζει  με αυτόν τον προσβλητικό τρόπο και να  τοποθετεί ένα κόμμα στην ακροδεξιά, είναι κρίσιμο για την δημοκρατικότητά του και το πολιτικό του ήθος.
  Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να επιμένω  ότι στην λειτουργία της Ε.Κ.Ε, απαιτείται να λειτουργούμε  πέραν και υπεράνω κομμάτων, αλλά φυσικά θεωρώ δεδομένο  ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα  να επιλέγει   και να ψηφίζει  το κόμμα που επιθυμεί. Φτάνει να μην επιδιώκει τον κομματισμό του σωματείου.
  Είχε την απαίτηση  να αποδεχθούμε την ιταμή  απειλή του, δηλαδή  είτε να δεχθούμε να μην λειτουργεί η Ο.Κ.Ο.Ε, μέχρι τις επόμενες εκλογές και  να ασχολείται αποκλειστικά με την προετοιμασία του επόμενου συνεδρίου με δήθεν συναινετικό Κ.Σ, είτε θα προσέφευγε στα δικαστήρια, όπως και έπραξε με τους συνεργάτες του.
  Επειδή δεν αποδεχθήκαμε την απειλή του μας θεωρεί υπεύθυνους για το ότι πήγαν στα δικαστήρια και μας προσάπτει κατηγορία ότι θέλουμε να αλλάξουμε τις θέσεις του σωματείου στο κυπριακό.
  Με κατηγορεί ότι δήθεν δεν στάλθηκε πρόσκληση  στα σωματεία μέλη της Ο.Κ.Ο.Ε να συμμετέχουν στο συνέδριο της ΠΟΜΑΚ, ενώ ταυτόχρονα  παραδέχεται ότι πέντε μέλη  της Ε.Κ.Ε του συνδυασμού του Λοϊζου , τους οποίους πρότεινε ο ίδιος  πλέον των υπολοίπων μελών της Ε.Κ.Ε συμμετείχαν στο συνέδριο.
  Για πολλοστή φορά τον προκάλεσα και τον προκαλώ  να υποδείξει  έστω και μια ομιλία ή χαιρετισμό μου στον οποίο εξέφρασα απόψεις για το κυπριακό, αντίθετες με το ομόφωνο ψήφισμα.
  Δόλια, έντεχνα και αόριστα ισχυρίζεται ότι « στον ΑTTIKA TV ο κ. Συλλούρης  μιλούσε ως πρόεδρος της Ε.Κ.Ε  μη εκφράζοντας  τις ομόφωνες αποφάσεις της στο Κυπριακό». Δεν τολμά φυσικά να προσδιορίσει  συγκεκριμένη τοποθέτησή μου που να είναι αντίθετη με το ομόφωνο ψήφισμα.
  Μετά από όλες αυτές τις κατηγορίες και συκοφαντίες, πλείστες  από τις οποίες δεν ανέφερε στη Γενική Συνέλευση, ενώ παραπλανητικά χρησιμοποιεί  ως τίτλο « ομιλία του στη Γενική Συνέλευση», όλως αντιφατικά, υπερψήφισε τους απολογισμούς!!
  Ο κ. Μιχαηλίδης, που θέτει θέμα εξυγίανσης στην ΟΚΟΕ, θα πρέπει  να κάνει την αυτοκριτική του και να απαντήσει  αν ο ίδιος είναι μέρος  του προβλήματος για την εξυγίανση.
  Τον καλώ ενδεικτικά να δώσει εξηγήσεις για τις αιτήσεις που έκανε  η Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας 1974 για οικονομικές χορηγίες  από τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας κατά το χρονικό διάστημα που ήταν σε αδράνεια. Όπως ο ίδιος συνομολογεί το σωματείο αυτό έκανε εκλογές το 2005. Συνεπώς, από το 2007   μέχρι το 2017, δηλαδή για τουλάχιστον 10 χρόνια, δεν είχε Δ.Σ και δεν μπορούσε να εκπροσωπηθεί νόμιμα.  
  Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τα θέματα των χορηγιών από τις πολιτιστικές υπηρεσίες τα χειριζόταν αποκλειστικά ο κ. Μιχαηλίδης ως γενικός γραμματέας της Ο.Κ.Ο.Ε, αλλά και τα τελευταία 4 χρόνια, που δεν ήταν γενικός γραμματέας.
 Ερωτάται: Γιατί και με ποια νομιμοποίηση το ανωτέρω σωματείο υπέβαλε αιτήματα για χορηγίες, γιατί δεχόταν και προωθούσε τα  αιτήματα αυτά και ποιος εισέπραττε τις χορηγίες από το 2007 ως το 2016 που δεν είχε εκλεγμένο Δ.Σ;

                                                                      Με εκτίμηση
                                                                 Γιώργος Συλλούρης

Επισυναπτόμενο 4
ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ- ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 
   Το Δ.Σ της Ε.Κ.Ε σε συνεδρίασή του της 12-6-2018, με αφορμή την απαράδεκτη συμπεριφορά του γραμματέα Γιώργου Μιχαηλίδη, αποφάσισε τα ακόλουθα:
    Η συμπεριφορά του ανωτέρω γραμματέα,  κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και δημιουργεί δυσλειτουργία στο ΔΣ.
Συγκεκριμένα με τις συνεχείς φωνασκίες του και συχνά με την υβριστική του συμπεριφορά κατά μελών του ΔΣ εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Δ.Σ.
   Στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ,  εσκεμμένα δεν συμμετείχε ενώ εμφανίστηκε παραδίδοντας έγγραφη καταγγελία, στην οποία μεταξύ άλλων εγκαλεί την διοίκηση της Ε.Κ.Ε για δήθεν αντιδημοκρατική συμπεριφορά, δηλώνοντας ότι θα αποχωρήσει ώστε να μην σχηματισθεί απαρτία.
  Κατά παράδοξο τρόπο, στο ανυπόγραφο έγγραφό του δηλώνει ότι  άλλα τέσσερα μέλη του Δ.Σ, δεν θα εμφανισθούν στην συνεδρίαση για διάφορους προφανώς προσχηματικούς λόγους.
   Υπερβαίνοντας κάθε ηθικό όριο, ψευδώς καταγγέλλει ότι δήθεν στην σύσκεψη που έγινε στην πρεσβεία για την οργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων του Ιουλίου, « τρία μέλη του Δ.Σ εναντιώθηκαν στο να είναι ομιλητής   ο υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας». Στην πραγματικότητα, αποφασίστηκε χωρίς καμία αντίρρηση, να κληθεί ο εν λόγω υπουργός και ο κ. Μιχαηλίδης  κατά την πάγια και προσφιλή πρακτική του, ψεύδεται συνειδητά προκειμένου να πλήξει το προεδρείο του σωματείου του οποίου είναι γραμματέας.
  
   Στις 30-3-2018 επιτέθηκε δημόσια στην πλατεία συντάγματος με απαράδεκτες  και άκρως υβριστικές φράσεις κατά του προέδρου της νεολαίας της ΕΚΕ Χριστόδουλου Κύρου, εξυβρίζοντάς τον χυδαία δημόσια.
  Ο ίδιος και ο Λ. Λοϊζος,  αποστέλλουν e-mail  μέσω του διαδικτύου, υπό τον παραπλανητικό τίτλο « Via E.K.E», ώστε να φαίνεται ότι οι αποστολείς εκπροσωπούν την Ε.Κ.Ε., με υβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο κατά των προέδρων και  μελών των  Δ.Σ της Ε.Κ.Ε και της Ο.Κ.Ο.Ε.
   Τα μηνύματα αυτά βρίθουν αναληθειών, ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών και έχουν προφανή στόχο να πλήξουν στελέχη της παροικίας σε προσωπικό και θεσμικό επίπεδο, διότι αφενός δεν συστρατεύτηκαν μαζί τους ώστε να έχουν την πλειοψηφία και αφετέρου διότι διαφωνούν στις θέσεις που έγιναν αποδεκτές με ομόφωνα ψηφίσματα από την Ε.Κ.Ε και την Ο.Κ.ΟΕ για το κυπριακό.  Οι ίδιοι μπορεί μεν να  ομοφώνησαν για λόγους τακτικής, πλην όμως αποδεικνύεται ότι ήταν πέραν για πέρα υστερόβουλοι και ανειλικρινείς και γι΄αυτό έχουμε υποχρέωση  να τους αποκαλύψουμε παρότι μέχρι σήμερα για λόγους ενότητας τηρήσαμε στάση σιωπής.
  Στην γενική συνέλευση της 17-3-2018, ενήργησε κατά τρόπο αντιδεοντολογικό και ενάντια στο καλώς νοούμενο συμφέρον του σωματείου. Για να εξυπηρετήσει προσωπικές του επιδιώξεις εν αγνοία του ΔΣ και χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση τόσο του ΔΣ όσο και του νεοκλεγεντος ΔΣ της νεολαίας της ΕΚΕ έφερε προς ψήφιση στην Γ.Σ τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας της νεολαίας. Μάλιστα κατά τρόπο δόλιο και απαράδεκτο δεν δήλωσε κατά την έναρξη της Γ.Σ την τροποποίηση ώστε να συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στα διάφορα.
  Μετά την ψήφιση των απολογισμών και των προηγηθεισών τοποθετήσεων και αφού αποχώρησαν αρκετά μέλη της Γ.Σ. θεωρώντας ότι περατώθηκε, αιφνιδίως έθεσε το θέμα προς ψήφιση.  Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αντίδραση και αναλυτική τοποθέτηση από τον πρόεδρο του σωματείου με την οποία του επισημάνθηκε ότι η ενέργειά του είναι αντιδεοντολογική, παράνομη και άκυρη, όλως κακόπιστα επέμεινε στην ψήφιση των τροποποιήσεων που μόνο ο ίδιος γνώριζε και ουδείς άλλος.
   Πλέον των ανωτέρω κατά το παρελθόν ως Γ.Γραμματέας της ΕΚΕ και της ΟΚΟΕ έκανε κακή διαχείριση σε οικονομικά θέματα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ η Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας τουλάχιστον από το 2007 έως το 2017 ήταν εκτός λειτουργίας, ήταν ανενεργό σωματείο, παρά ταύτα  υπέβαλλε για το χρονικό διάστημα αυτό αιτήματα προς τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπ.Παιδείας  για χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι το εν λόγω σωματείο δεν έκανε γενικές συνελεύσεις και εκλογές από το 2007 έως το 2017 και συνεπώς δεν είχε ΔΣ και νόμιμη εκπροσώπηση. Το γεγονός αυτό το γνώριζε καλύτερα από όλους ως Γ.Γραμματέας της ΟΚΟΕ και ουσιαστικός διαχειριστής των οικονομικών της  και παρά ταύτα υπέβαλλε ή έκανε δεκτές  αιτήσεις χρηματοδότησης για ένα σωματείο ανενεργό χωρίς νόμιμη εκπροσώπηση.  Είναι ερευνητέο ποιος υπέγραφε τις αιτήσεις αυτές, ποιος τις υπέβαλλε σε ποιο ταμείο πήγαιναν οι χρηματοδοτήσεις  και ποιος ήταν ο αποδέκτης τους.
   Προστίθεται επίσης ότι ο  ίδιος σε συνεργασία και συντονισμό με τον Λ. Λοϊζο, τον Γιώργο Λιασή, Κούλη Θεοδούλου, πρωτοστάτησαν σε πρωτόγνωρες και απαράδεκτες δικαστικές ενέργειες και πιο συγκεκριμένα  αφενός υπέβαλαν αγωγή  με αίτημα την ακύρωση του συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε προκειμένου να πετύχουν την αδράνειά της διότι οι συνδυασμοί τους έχασαν μετά από πολλά χρόνια την πλειοψηφία και τον έλεγχο της Ο.Κ.Ο.Ε.
 Αφετέρου δικαστικά επιδίωξαν εν κρυπτώ την επαναλειτουργία της Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδος, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη  προεδρία του σωματείο και να διασπάσουν  την επιδιωκόμενη ενότητα της Ε.Κ.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, κατέθεσαν αίτηση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στην Ένωση Κυπρίων Προσφύγων, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση Προέδρου σε κάποιο σωματείο και να προωθούν τις προσωπικές και κομματικές τους απόψεις για το κυπριακό. Αιτούντες είναι οι Κακουλής Θεοδούλου, μέλος του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. και Λουκάς Λιασής του Γεωργίου, αντιπρόεδρος της νεολαίας της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας και Ο.Κ.Ο.Ε., της παράταξης του Γ. Μιχαηλίδη και του πρώτου ενάγοντος.
 Το ως άνω σωματείο, δηλαδή η Ένωση Κυπρίων Προσφύγων, είναι γνωστό ότι είναι σε αδράνεια για τουλάχιστον (10) συνεχή χρόνια και ενέταξε τα μέλη του, όπως και άλλοι τρεις (3) σύλλογοι, Σ.Κ.Ε., Σ.Ε.Κ.Ε. και Σύλλογος Καρπασιτών, στην Ένωση Κυπρίων Ελλάδος, με το σκεπτικό ότι έτσι ενδυναμώνεται η φωνή μας και επιτυγχάνεται η ενότητα.
  Είναι αντιληπτό ότι ο ένας λόγος που τους οδήγησε στις ανωτέρω διασπαστικές ενέργειες είναι ότι έχασαν τον έλεγχο της Ε.Κ.Ε και της Ο.Κ.Ο.Ε μετά από πάρα πολλά χρόνια και ο άλλος διότι η προσφιλής θέση τους στο κυπριακό, είναι η επίτευξη  της όποιας λύσης, χωρίς προϋποθέσεις.
  Το Δ.Σ της Ε.Κ.Ε έχει ξεκάθαρη θέση, η οποία ενοχλεί τους ανωτέρω, ότι λύση του κυπριακού νοείται μόνο εάν αποχωρήσουν τα  τουρκικά στρατεύματα κατοχής και οι έποικοι, καταργηθούν τα επεμβατικά και εγγυητικά δικαιώματα τρίτων κρατών και εφαρμοσθεί  το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο χωρίς αποκλίσεις.   Οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση, που δεν εξασφαλίζει τα ανωτέρω, δεν θα συνιστά λύση, αλλά θα εξυπηρετεί μόνο τους διακηρυγμένους στόχους της Τουρκίας για στρατηγικό έλεγχο και κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου.
   Καταδικάζουμε την απαράδεκτη,  κακόβουλη και διασπαστική  συμπεριφορά του Γ. Μιχαηλίδη και όσων τον ακολουθούν  και διαβεβαιώνουμε τα μέλη της Ε.Κ.Ε  ότι θα παραμείνουμε πιστοί στους στόχους του σωματείου και θα διαφυλάξουμε την ενότητα όσων ειλικρινά και συνειδητά θέλουν να συστρατευθούν στον κοινό αγώνα για δίκαιη, βιώσιμη και δημοκρατική λύση στο κυπριακό.
                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΕ
                                                                  Αθήνα, 12-6- 2018.