ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΓΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ