Συνδιοργανωτές ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΟΜΙΛΟΣ «ΒΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΔΟΒΕ)