ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ    ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ -    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017