ΕΚΔΗΛΩΣΗ:         

"Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ:      ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ"