ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ    ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΕ     

24/2/2018    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ε.Κ.Ε.     

Ψήφισαν 36 - Έγκυρα 31 - Άκυρα 5   


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ    ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΕ     

24/2/2018    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ε.Κ.Ε.     

Ψήφισαν 36 - Έγκυρα 31 - Άκυρα 5   


Έλαβαν:     

"Ελεύθερη Κύπρος":   20    

5 μέλη στην επιτροπή (Σοφία Σπηλιωπούλου,Χριστόδουλος Κύρου Τσάκαλος, Μαρία Ιωάννου, Ευαγγελία Σκουφάρη, Χριστόδουλος Αργυρόπουλος)

Αναπληρωματικός (Δημήτρης Λίγδας)


"Ενωμένη Απόδημη Νεολαία":   11

2 μέλη στην επιτροπή (Λουκάς Λιασής και Οδυσσέας Τσιτσόγλου)

Αναπληρωματικοί (Πέτρος Πέτρου, Γιώργος Χαραλάμπους ή Δάφνη Μιχαηλίδη ή Νάντια Παπαλεξανδρή).ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.

Ψήφισαν 36 - Έγκυρα 30 - Άκυρα 6


Έλαβαν:

"Ελεύθερη Κύπρος":   19

1 αντιπρόσωπο (Χριστόδουλος Κύρου Τσάκαλος ή Σοφία Σπηλιωπούλου) - Αναπληρωματικοί (Μαρία Ιωάννου, Ευαγγελία Σκουφάρη).


"Ενωμένη Απόδημη Νεολαία":   11

1 αντιπρόσωπο (Λουκάς Λιασής) - Αναπληρωματικοί (Πέτρος Πέτρου, Οδυσσέας Τσιτσόγλου).