Αθήνα – Κυπριακή Εστία – Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα    


1η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. 2018   

την Κυριακή 11 Μάρτιου 2018 – 19:00.    


Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει επαναληπτική Γ.Σ.    

το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 – 19:00    


Θέματα:   

1/ Απολογισμός και Προγραμματισμός   

2/ Διάφορα 


25/2/2018