ΑΘΗΝΑ      

ΕΛΛ.ΦΩΤΟΓΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡ. ΦΩΤΟΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ     

[Εγκαίνια Σάββατο 10/2/2018, 19:30 - Διάρκεια 10/2-21/02/2018]