Βιβλιοπαρουσίαση Κ. Γιωργαλλή     

"Οι Βρετανοί στην Κύπρο"