ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ      

ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 -        

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017       


Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Προϋπολογισμός για το 2017, με αριθμ. πρωτοκ. 104461/7804 - 13/12/2016.      Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων κατετέθηκε Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός για το 2017 στις 04/08/2017 με αριθμ. Πρωτοκ. 65992/4595: