Εφαρμογή της απόφασης του ΔΕΚ για το συνταξιοδοτικό     


«Η κυπριακή νομοθεσία περί συντάξεων, η οποία θέτει σε δυσμενή θέση τους διακινούμενους εργαζομένους σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δεν αποχωρούν από την Κύπρο, αντιτίθεται στο δίκαιο της Ένωσης», έκρινε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) στο Λουξεμβούργο.     

Η υπόθεση C515/14 ξεκίνησε μεταξύ άλλων με καταγγελία του καθηγητή φυσικής - μέλους της Ε.Κ.Ε. Ανδρέα Δράκου στην Ε.Ε. με ημερ. 15/06/2010 εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. από 01/05/2004), για άρνηση εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα αφορούσε στην άρνηση καταβολής της δικαιούμενης τμηματικής σύνταξης και ωφελημάτων (εφάπαξ) των πιστοποιημένων ασφαλιστικών περιόδων στην Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Κύπρου, (που κατ' επανάληψη ζήτησε το Γενικό Λογιστήριο του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας).

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. επεκτείνει την υπόθεση σε όλους τους Κύπριους Απόδημους ή πολίτες της Ε.Ε. που εργάστηκαν στην Κύπρο και χώρες μέλη της Ε.Ε. και στο δικαίωμα τους για λήψη τμηματικής σύνταξης από την Κύπρο.

Ζητούμε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την άμεση ψήφιση των απαραίτητων εναρμονιστικών νομοσχέδιων που θα υλοποιήσουν την απόφαση του ΔΕΚ για τμηματική καταβολή των συνταξιοδοτικών εισφορών των ασφαλισμένων για όσο χρόνο υπηρέτησαν στην Κύπρο (όπως η κατάργηση της ελάχιστης 5ετούς ασφάλισης ή αν είχαν ενταχθεί σε σχέδια μόνιμης υπηρεσίας εφόσον κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές  κ.ά., όπως γνωμάτευσε και η νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας για να μη βρεθεί η Κύπρος στη δυσάρεστη θέση νέων κυρώσεων και αποζημιώσεων).

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. - 23.09.2016

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.


ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ