ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ         [02/03/2016]


       

Συνεδρίασε η Επιτροπή του Κληροδοτήματος με Προεδρεύοντα τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό να εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό 1.1.2015-31.12.2015 και τον Επικαιροποιημένο Προϋπολογισμό για το 2016.