ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ     


Η Νεολαία Ε.Κ.Ε. και το ΔΣ της Ε.Κ.Ε. καλούν τα μέλη της παροικίας να συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνεται από την επιτροπή αιμοδοσίας της ΕΦΕΚ-Αθήνας σε συνεργασία με την Πρεσβεία Κύπρου.      

Η συμμετοχή μας είναι σημαντική. καθόσον πολλές φορές μέλη της παροικίας που χρειάστηκαν μονάδες αίματος τις έλαβαν από την "Κυπριακή Τράπεζα Αίματος"

Ημερομηνία / Τόπος:       


(ακριβής ημερομηνία - τόπος θα ανακοινωθεί)