Υπ. Εκλογών: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της ΚΔ (που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο)   

 

Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει ότι στις βουλευτικές εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο.    

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, καλούνται όλοι οι δικαιούχοι να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου, 2016.   

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 2α Απριλίου του 2016.   

Για σκοπούς των βουλευτικών   εκλογών δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18 ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και τις 22.5.2016, που είναι η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.     

Η αίτηση και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι τις 2.4.2016.   

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις 2 Απριλίου 2016, καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο.   Γι` αυτό, καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους. 

Υπ.Εκλογών: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της ΚΔ

 

 

 

Εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό για τις Βουλευτικές

Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει ότι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, της 22 ας Μαΐου 2016, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις 2 Απριλίου 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους.

Δεδομένου ότι η Νομοθεσία προνοεί τη λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό σε πόλεις όπου ο αριθμός των ενδιαφερόμενων εκλογέων ξεπερνά τους 30, για κάθε εκλογική περιφέρεια, αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λονδίνο και Μάντσεστερ, όπως είχε γίνει και στις βουλευτικές εκλογές του 2011.

Η Υπηρεσία Εκλογών ετοίμασε για τον σκοπό αυτό ειδικά έντυπα δηλώσεων, τα οποία καλούνται οι κάτοχοι εκλογικού βιβλιαρίου, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό, να τα συμπληρώσουν κατάλληλα και να τα υποβάλουν έγκαιρα , το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου 2016.

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ( www.moi.gov.cy ).

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την Υπηρεσία Εκλογών, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου, από την εξής ιστοσελίδα: https://aps.elections.moi.gov.cy/


Εκλογικάκέντρα στο εξωτερικό για τις ΒουλευτικέςΕντυπα Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών:


ΕΝΤΥΠΟ  ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

LINK ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

ΥΠΕΣ ΚΥΠΡΟΥ   
Η Κυπριακή παροικία στην Ελλάδα διεκδικεί την παροχή εκλογικών δικαιωμάτων στους απόδημους. Διαβάστε το σχετικό έγγραφο μας:

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΩΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ