ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.)   

UNION OF CYPRIOTS IN GREECE (E.K.E.)   Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας.    

Η Ε.Κ.Ε. το πρώτο και αρχαιότερο κυπριακό παροικιακό σωματείο στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1964 με έδρα την Αθήνα, και εκπροσωπούσε τότε την Κυπριακή παροικία σε όλη την Ελλάδα.    

Η έλευση νέων Κυπρίων, κυρίως προσφύγων, μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974, και ο πολλαπλασιασμός των μελών της παροικίας με την προσθήκη και πολλών αποφοίτων από Ελληνικά Α&ΑΕΙ, καθώς και η εγκατάσταση τους σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας άλλαξε τον χάρτη των παροικιακών οργανώσεων. Σήμερα οι σχεδόν 60 χιλιάδες Κύπριοι της Ελλάδας εκπροσωπούνται από τα 50 σωματεία που δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από το 1989 ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.), που εκπροσωπεί και συντονίζει τα σωματεία αυτά.    

Ως συνέπεια η Ε.Κ.Ε., δραστηριοποιείται κυρίως ως το βασικό σωματείο της Αττικής.   


Welcome to our webpage.

The Union of Cypriots in Greece (E.K.E,) is the first and oldest Cypriot community organization in Greece, It was founded in 1964 with its seat in Athens. It represented at the time the Cypriot community in Greece.

After the tragic events of 1974, the coming of new Cypriots, mainly refugees, and the multiplication of the members of the community with the stay of many Cypriots graduating from the Greek tertiary education, in all parts of Greece, the map of the Cypriot communities changed. Nowadays the almost 60.000 Cypriot community in Greece is represented by the 50 organizations which are active in all parts of Greece. Since 1989 the Federation of Cypriot Organizations in Greece (O.K.O.,E.) was founded, that represents and coordinates all these organizations.

As a result, Ε.Κ.Ε., is the basic organization in the prefecture of Attica.