ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ      ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016    

Εγγεκριμμένος προϋπολογισμός 2016.

Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός για το 2016.  Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Προϋπολογισμός για το 2016.    (Αρ. Πρωτοκ.    88563/7688  - Ημερομηνία   26.11.2015)